logo-12-17

21 Kiến Trúc Sư Xanh Đương Đại Việt Nam

KTS Hồ Khuê vinh dự được chọn giới thiệu trong cuốn sách “21 Kiến trúc sư Xanh đương đại Việt Nam“, dày 500 trang, phát hành in 1.000 bản. Niềm vui này là động lực để tin tưởng vào hướng phát triển kiến trúc bền vững của bản thân KTS Hồ Khuê và toàn thể công ty Alpes hiện tại. ALPES sẽ góp phần phát triển và nhân rộng công trình ” Xanh ” hơn trong tương lai.

kts-ho-khue

kts-ho-khue-.

kts-ho-khue-1

8/08/2017
logo