logo-12-17

Trees in House – Đà Nẵng

Địa chỉ: 242/20 Nguyển Công Trứ, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

Khách hàng: Nguyễn Văn Tân

Số tầng: 4 tầng

Tổng diện tích sàn: 340 m2

Hoàn thành: 11/2016

4

Trees in House – Đà Nẵng

1

Trees in House – Đà Nẵng

trees-in-house-2

Trees in House – Đà Nẵng

trees-in-house-3

Trees in House – Đà Nẵng

20161120_085637

Trees in House – Đà Nẵng

logo