logo-18-11

Địa chỉ: 242/20 Nguyển Công Trứ, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng

Khách hàng: Nguyễn Văn Tân

Số tầng: 4 tầng

Tổng diện tích sàn: 340 m2

Hoàn thành: 11/2016

20161113_102308

Trees in House – Đà Nẵng

20161113_102412

Trees in House – Đà Nẵng

20161113_103801

Trees in House – Đà Nẵng

20161121_103924

Trees in House – Đà Nẵng

20161120_085637

Trees in House – Đà Nẵng

logo