logo-12-17

Biệt thự ven sông – Đà Nẵng

Địa điểm:                   Quận Cẩm Lệ.

Khách hàng:              Mr Hùng.

Số tầng :                 03 tầng.

Tổng diện tích:    600m2.

Tình trạng:                 Hoàn thành tháng 11/2017.

Thành tích:                (Chưa).

alpes-hokhue

alpes-hokhue-1

alpes-hokhue-2

alpes-hokhue-4

alpes-hokhue-5

alpes-hokhue-6

logo