logo-12-17

H River Villa – Đà Nẵng

Địa điểm:                   Quận Cẩm Lệ.

Khách hàng:              Mr Hùng.

Số tầng :                 03 tầng.

Tổng diện tích:    600m2.

Tình trạng:                 Hoàn thành tháng 11/2017.

Thành tích:                (Chưa).

H RIVER VILLA 1 (4)

H RIVER VILLA 1 (5)

H RIVER VILLA 1 (1)

H RIVER VILLA 1 (2)

H RIVER VILLA 1 (6)

H RIVER VILLA 1 (8)

H RIVER VILLA 1 (9)

H RIVER VILLA 1 (7)

logo