logo-18-11

Địa điểm: Tây Ninh

Khách hàng: Bourbon An Hòa

Diện tích sàn: 13.000 m2

Tình trạng: Thiết kế bản vẽ thi công (2012)

Thiết kế ý tưởng: Hồ Khuê Ardor Architects

Thành tích: Công trình thí điểm chứng nhận công trình Xanh LOTUS / Silver

Đăng tải tạp chí Futurarch

Image1

Trường Học Boubon – Tây Ninh

Image2

Trường Học Boubon – Tây Ninh

Ardor_Bourbon_AnHoa2 (1)

Phối cảnh bên trong Green Schools

bourbon_anhoa13

Trường Học Boubon – Tây Ninh

bourbon_anhoa14

Trường Học Boubon – Tây Ninh

logo