logo-18-11

DESINO Office – TP.HCM

Địa chỉ: Quận Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Khách hàng: Thái Dương Company

Công trình: Desino Office

Số tầng: 2 tầng

Tổng diện tích: 400  m2

Hoàn thành: Tháng 12/2015

Thành tích : www.archdaily.com

desino-office-1

desino-office-2

desino-office-4

desino-office-6

desino-office-5

desino-office-7

logo