logo-18-11

Địa chỉ: Quận Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh

Khách hàng: Thái Dương Company

Công trình: Desino Office

Số tầng: 2 tầng

Tổng diện tích sàn: 400  m2

Hoàn thành: Tháng 12/2015

desino-office

Desino office

desino-office-1

Desino office

desino-office-2
Desino Office
desino-office-4
Desino office
desino-office-6
Desino Office
desino-office-3
Desino Office

desino-office-5

Desino office
desino-office-7

Desino office

logo