logo-18-11

Địa điểm: 678 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Chủ nhà: Đinh Ngọc Ánh

Tổng diện tích sàn: 600 m2

Hoàn thành: 01/2017

Thành tích:

- Được đăng tải trên tạp chí kiến trúc Châu Á BCI Asia  ”Architecture @16″

- Được phát sóng chương trình VTV3 – Không gian Xanh 2016: https://www.youtube.com/watch?v=0Ehwf-A6CVk&feature=youtu.be

- Được đăng tải trên báo mạng kiến trúc hàng đầu của Mỹ Archdaily: http://www.archdaily.com/797975/garden-house-ho-khue-architects

3

Garden House – Đà Nẵng

10

Garden House – Đà Nẵng

9

Garden House – Đà Nẵng

6

Garden House – Đà Nẵng

7

Garden House – Đà Nẵng

5

Garden House – Đà Nẵng

logo