logo-12-17

Hoi An Insolite Villa – Hoi An

Địa điểm: Cẩm Thanh, Hội An

Tổng diện tích sàn: 350m2

Sốtầng cao: 2tầng

Tình trạng: Giai đoạn thiết kế ý tưởng

alpes-insolite

Hội An Insolite Villa – Hội An

alpes-insolite-2

Hội An Insolite Villa – Hội An

alpes-insolite-3

Hội An Insolite Villa – Hội An

alpes-insolite-4

Hội An Insolite Villa – Hội An

alpes-insolite-5

Hội An Insolite Villa – Hội An

alpes-insolite7

Hội An Insolite Villa – Hội An

logo