logo-12-17

Hoi An Insolite Villa – Hoi An

Địa điểm: Cẩm Thanh, Hội An

Tổng diện tích sàn: 350m2

Sốtầng cao: 2tầng

Tình trạng: Giai đoạn thiết kế ý tưởng

alpes-insolite
alpes-insolite-2
alpes-insolite-3
alpes-insolite-4
alpes-insolite-5
alpes-insolite7

logo