logo-18-11

Hoi An Insolite Villa – Hoi An

Địa điểm: Cẩm Thanh, Hội An

Tổng diện tích àn: 350m2

Sốtầng cao: 2tầng

Tình trạng: Giai đoạn thiết kế ý tưởng

alpes-insolite

Hoi An Insolite Villa – Hoi An

alpes-insolite-1
Hoi An Insolite Villa – Hoi An
alpes-insolite-2
Hoi An Insolite Villa – Hoi An
alpes-insolite-3
Hoi An Insolite Villa – Hoi An
alpes-insolite-4
Hoi An Insolite Villa – Hoi An
alpes-insolite-5
Hoi An Insolite Villa – Hoi An
alpes-insolite7
Hoi An Insolite Villa – Hoi An
logo