logo-12-17

Hoi An Insolite Villa – Hoi An

Địa điểm: Cẩm Thanh, Hội An

Tổng diện tích sàn: 350m2

Sốtầng cao: 2tầng

Tình trạng: Giai đoạn thiết kế ý tưởng

EXT (1)

EXT (2)

EXT (3)

EXT (4)

INT (1)

INT (2)

INT (3)

INT (4)

INT (5)

INT (6)

INT (7)

INT (8)

INT (9)

MB (1)

MB (2)

MB (3)

logo