logo-12-17

Homestay Gành Đá

Địa điểm: Hội An, Quảng Nam

Số tầng: 2 tầng

Diện tich sàn: 250 m2

Diện tích đất: 260 m2

Hoàn thành: 

ganh da 1 (1)

ganh da 1 (10)

ganh da 1 (2)

ganh da 1 (11)

ganh da 1 (9)

ganh da 1 (8)

ganh da 1 (7)

ganh da 1 (6)

ganh da 1 (5)

ganh da 1 (4)

ganh da 1 (3)

 

logo