logo-18-11

Khách hàng: Võ Thành Long

Địa điểm: Quảng Ngãi

Tổng diện tích sàn: 240m2

Số tầng: 2 tầng

Tình trạng: Khởi công tháng 2/2017

thiet-ke-xanh

thiet-ke-xanh

thiet-ke-xay-dung-xanh

thiet-ke-xay-dung-xanh

thiet-ke-xay-dung-xanh

logo