logo-18-11

Khách hàng: Võ Thành Long

Địa điểm: Quảng Ngãi

Tổng diện tích sàn: 240m2

Số tầng: 2 tầng

Tình trạng: Khởi công tháng 2/2017

forest-1

forest-2

forest-3

forest-4

  forest-5

forest-6

logo