logo-18-11

Huỳnh Thanh Hải

Kiến Trúc Sư – Trưởng nhóm thiết kế Kiến Trúc

Huynh-Thanh-Hai

logo