logo-12-17

CẢI TẠO NHÀ TỔ CHIM 

Địa điểm: Phan Chu Trinh – Đà Nẵng

Số tầng: 5 tầng

Tổng diện tích sàn: 275 m2

Hoàn thành: 06/2018

Hình ảnh: ALPES Green Design & Build

Nha to chim - HoKhue (01)

Nha to chim - HoKhue (02)

Nha to chim - HoKhue (44)

Nha to chim - HoKhue (04)

logo