logo-12-17

QUEEN BEE SPA

Địa điểm: Trần Quốc Toản – Đà Nẵng

Số tầng: 3 tầng + 1 hầm

Diện tích sàn: 2.000 m2

Hoàn thành: 12/2018

Hình ảnh: ALPES Green Design & Build

Bee Queen Spa -  Ho Khue(7)

Bee Queen Spa -  Ho Khue(6)

Bee Queen Spa -  Ho Khue(1)

Bee Queen Spa -  Ho Khue(2)

Bee Queen Spa -  Ho Khue(3)

logo