logo-12-17

Showroom Trầm Hương Agarvina – Hồ Chí Minh

Địa điểm: Quận 7, TP. Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư: Công ty Agarvina

Tổng diện tích sàn: 50 m2

Thiết kế nội thất: ARDOR Architects

Chủ trì thiết kế: Hồ Khuê

Thi công Nội thất: ALPES Design & Build

Tình trạng: Đã hoàn thành năm 2013

 

1S-Agarvina Showroom

Trầm Hương Agarvina – Hồ Chí Minh

4S-Agarvina Showroom

Trầm Hương Agarvina – Hồ Chí Minh

3S-Agarvina Showroom

Trầm Hương Agarvina – Hồ Chí Minh

6S-Agarvina Showroom

Trầm Hương Agarvina – Hồ Chí Minh

2S-Agarvina Showroom

Trầm Hương Agarvina – Hồ Chí Minh

7S-Agarvina Showroom

Trầm Hương Agarvina – Hồ Chí Minh

8S-Agarvina Showroom

Trầm Hương Agarvina – Hồ Chí Minh

9S-Agarvina Showroom

Trầm Hương Agarvina – Hồ Chí Minh

10S-Agarvina Showroom

Trầm Hương Agarvina – Hồ Chí Minh

11S-Agarvina Showroom

Trầm Hương Agarvina – Hồ Chí Minh

12S-Agarvina Showroom

Trầm Hương Agarvina – Hồ Chí Minh

13S-Agarvina Showroom

Trầm Hương Agarvina – Hồ Chí Minh

14S-Agarvina Showroom

Trầm Hương Agarvina – Hồ Chí Minh

logo