logo-18-11

Sumo House – Đà Nẵng

Địa điểm: Đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng

Chủ nhà: Nguyễn Bảo Sơn

Tổng diện tích sàn: 750 m2

Tình trạng: Hoàn thành 01/2015

Thành Tích: Được đăng tải trên Youtube Không Gian Xanh VTV3 :

Link video: 

sumo-house-8

sumo-house-7

sumo-house-5

sumo-house-6

sumo-house-4

sumo-house-3

sumo-house-1

sumo-house-2

sumo-house

Sumo House – Đà Nẵng

logo