logo-12-17

THANH HOUSE

Địa điểm: TP. Đà Nẵng

Tổng diện tích sử dụng: 521 m2

Sốtầng cao: 6 tầng

thanh-house

thanh-house-1

thanh-house-2

logo