logo-12-17

THE NEST HOUSE – HOMESTAY HỘI AN

Địa điểm: Hội An

Tổng diện tích sàn: 439m2

Số tầng cao: 3 tầng

Tình trạng: Hoàn thành 12/2017

The Nest House (1)

The Nest House (6)

The Nest House (5)

The Nest House (4)

The Nest House (2)

The Nest House (7)

The Nest House (16)

The Nest House (8)

The Nest House (9)

The Nest House (15)

The Nest House (14)

The Nest House (13)

The Nest House (12)

The Nest House (11)

The Nest House (10)

The Nest House (18)

The Nest House (24)

The Nest House (23)

The Nest House (22)

The Nest House (21)

The Nest House (20)

The Nest House (19)

The Nest House (3)

logo