logo-12-17

VVK Hotel – Đà Nẵng

Địa điểm: Võ Văn Kiệt

Tổng diện tích: 73.200 m2

Số tầng cao: 20 tầng + 2 hầm

Tình trạng: Giai đoạn thiết kế ý tưởng

VVKHOTLE-4

VVK HOTLE ALPES

VKKHOTEL-6

VVK HOTLE ALPES

VVKHOTLE-5

VVK HOTLE ALPES

VVKHOTLE-9-

VVK HOTLE ALPES

logo