Lê Quang Long
Trưởng phòng thiết kế kỹ thuật
Lê Quang Long