logo-12-17

Alpes welcome two more Indian students

Trong tháng 11 vừa qua, Alpes Green Design & Build đã chào đón 2 sinh viên thực tập người Ấn Độ. SAMKIT VAKIL và MONIL JETHVA cùng là sinh viên năm thứ 5 tại trường đại học K.R.V.I.A. ở thành phố Mumbai,Ấn Độ. Thời gian thực tập tại văn phòng Alpes là 3 tháng để thực tập theo chương trình đào tạo của nhà trường. Trong thời gian thực tập, hy vọng 2 sinh viên Ấn Độ sẽ có có thêm nhiều kiến thức thực tế nghề nghiệp, cũng như hiểu thêm về văn hóa và trãi nghiệm cuộc sống tại đất nước Việt Nam.

 

Samkit Vakil alpes

Monil Jethva alpes

17/12/2018
logo