logo-12-17

Trees in House – Da Nang

Location: 242/20 Nguyen Cong Tru, Quan Son Tra, Da Nang

Client: Nguyen Van Tan

Floors: 4

GFA: 340 m2

Finish: 11/2016

4

Trees in House – Đà Nẵng

1

Trees in House – Đà Nẵng

trees-in-house-2

Trees in House – Đà Nẵng

trees-in-house-3

Trees in House – Đà Nẵng

20161120_085637

Trees in House – Đà Nẵng

logo