logo-12-17

Babylon Garden Hotel & Spa – Da Nang

Client: Nguyen Trung Hieu

Location: Ha Bong – Da Nang

Floors: 8

GFA: 1300 m2

Area: 160 m2

Project Year: 09/2018

Image: ALPES Green Design & Build

Babylon Garden Hotel & Spa thuộc chuỗi hệ thống phát triển các công trình nghĩ dưỡng và sức khoẻ, trong đó có nhiều công trình đã được hoàn thành và đang xây dựng tại Đà Nẵng. Công trình định hướng thiết kế tạo ra nhiều không gian Xanh cho người sử dụng, ngoài ra cũng tạo điểm nhấn về không gian đô thị tại trục đường Hà Bổng, vốn nhiều khách sạn bậc nhất hiện nay.

babylon 3 (1)

babylon 3 (2)

babylon 3(4)

1 (3)

1 (2)

1 (1)

logo