logo-12-17

School Boubon – Tay Ninh

Location: Tay Ninh

Client: Bourbon An Hoa

Area: 13.000 m2

Status: Thiết kế bản vẽ thi công (2012)

Design: Hồ Khuê Ardor Architects

Achievement: Công trình thí điểm chứng nhận công trình Xanh LOTUS / Silver

Đăng tải tạp chí Futurarch

Image1

Trường Học Boubon – Tây Ninh

Image2

Trường Học Boubon – Tây Ninh

Ardor_Bourbon_AnHoa2 (1)

Trường Học Boubon – Tây Ninh

bourbon_anhoa13

Trường Học Boubon – Tây Ninh

bourbon_anhoa14

Trường Học Boubon – Tây Ninh

logo