logo-18-11

Location: Nguyễn Đức An, Sơn Trà, Đà Nẵng

Client: Phí Vinh Khang

GFA: 2.000 sqm

Storey: 9 storey + 1 basement

Construction Begin:  02/2017

Construction Complete: 12/2017

2016.10.08_ThangLongHotel_view (FILEminimizer)

logo