logo-18-11

Địa điểm:                Quận Cẩm Lệ

Khách hàng:          Hoàng Sơn

Số tầng :                02 tầng

Tổng diện tích sàn:  190m2

Tình trạng: Hoàn thành tháng 9/2017

Thành tích: (Chưa)

khong-gian-xanh

khong-gian-xanh

logo