logo-18-11

Location: 95 Nguyen Van Linh, Hai Chau, Da Nang

Area: 118m2

GFA: 1.000 m2

Floors: 8 + 01 basement

Project year: 04/2017

1909-cam 01 spa-REV (FILEminimizer)

Beauty Center Ngọc Dung – Đà Nẵng

1909-cam 03 spa (FILEminimizer)

Beauty Center Ngọc Dung – Đà Nẵng

1909-cam 02 spa-REV (FILEminimizer)

Beauty Center Ngọc Dung – Đà Nẵng

panel

Bảng hiệu công trình đang thi công trục đường Nguyễn Văn Linh

logo