+ 84 931911345
green@alpes.vn
Projects

"Nhà ở quê"

"Nhà ở quê"
"Nhà ở quê"
Mặt trước công trình
Không gian cầu kết nối các phòng
Vườn trên mái trồng cây ăn quả

 

OTHER PROJECTS

Chốn An Nhiên
Đà Nẵng, Việt Nam
The Concrete House 01
Đà Nẵng, Việt Nam
Garden House
Đà Nẵng, Việt Nam
S House
Đà Nẵng, Việt Nam
Trees in House
Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà Chong Chóng - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam