+ 84 931911345
green@alpes.vn

Projects

The Sailing Apartment
Long An, Việt Nam
The Green Peace Village Apartment
Đà Nẵng, Việt Nam
Long An Mixed-Used
Long An, Việt Nam
Thu Thiem Green Jewel Apartment
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
The Green Peace Village Apartment

Location: 121 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 800 m2

Storey: 5 tầng

Status: Đả hoàn thành 2019

Images: Hiroyuki Oki

Long An Mixed-Used

Location: Long An

Size: 55.000 m2

Storey: 15 tầng + 1 hầm

Status: Thiết kế trọn gói, dự kiến xd hoàn thành 2022

Images: ALPES

Thu Thiem Green Jewel Apartment

Location: Quận 2, TP. HCM

Size: 30.000 m2

Storey: 35 Tầng

Status: Tham gia thiết kế ý tưởng

Images: ALPES