+ 84 931911345
green@alpes.vn

Projects

Green Peace Village
Đà Nẵng, Việt Nam
Khu Phức hợp
Long An, Việt Nam
Chung Cư Thủ Thiêm Green Jewel
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Green Peace Village

Location: 121 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng

Size: 800 m2

Storey: 5 tầng

Status: Đả hoàn thành 2019

Images: Hiroyuki Oki

Khu Phức hợp

Location: Long An

Size: 55.000 m2

Storey: 15 tầng + 1 hầm

Status: Thiết kế trọn gói, dự kiến xd hoàn thành 2022

Images: ALPES

Chung Cư Thủ Thiêm Green Jewel

Location: Quận 2, TP. HCM

Size: 30.000 m2

Storey: 35 Tầng

Status: Tham gia thiết kế ý tưởng

Images: ALPES