logo-12-17

The Concrete House

Chúc mừng tập thể thiết kế ALPES Green Design & Build có sản phẩm đã được khởi công tháng 11/2018 vừa qua, công trình “ The Concrte House  ”  thiết kế mang hướng khai thác yếu tố thiên nhiên, điểm nhấn bằng những khối xếp chồng tạo một diện mạo kiến trúc độc đáo và những sân vườn trên cao.

Công trình sẽ dự kiến hoàn thành trong cuối năm 2019.

nha-be-tong (11)

nha-be-tong (6)

nha-be-tong (14)

nha-be-tong (22)

nha-be-tong (18)

nha-be-tong (20)

27/12/2018
logo