logo-12-17

KTS HỒ KHUÊ – Giải thưởng cuộc thi tổ hợp khu nhà ở Indra Gandhi – 2009

KTS HỒ KHUÊ nhận được giải thưởng cuộc thi tổ hợp khu nhà ở Indra Ganhi  năm 2009

Ardor

KTS HỒ KHUÊ – GIẢI THƯỞNG

ho-khue

Công trình

ho-khue-1

Công trình

>

27/07/2017
logo