logo-12-17

“Văn Phòng nét quê” được Archdaily bình chọn Top 18 có mặt dựng ấn tượng nhất

Công trình “Văn Phòng Nét Quê” – Đà Nẵng vinh dự được tạp chí kiến trúc mạng hàng đầu của Mỹ Archdaily lựa chọn là 18 công trình của thế giới có giải pháp thiết kế mặt dựng như tấm màng bao che ấn tượng nhất.

- Đăng tải trên báo mạng kiến trúc hàng đầu của Mỹ Archdaily: www. Archdaily.com/18 Fantastic Permeable Facades.

cong-ty-alpes

21/03/2018
logo