logo-12-17

Văn Phòng Nét Quê – Một Trong Những Văn Phòng Tốt Nhất Thế Giới 2018 Được Tạp Chí GOOOOD – HỒNG KONG Bình Chọn.

Công trình “Văn Phòng Nét Quê” – Đà Nẵng lại vinh dự được bình chọn là 1 trong những văn phòng tốt nhất thế giới năm 2018. Do tạp chí GOOOOD – HỒNG KONG bình chọn!

- Đăng tải trên báo mạng của GOOOOD: WWW. GOOOOD.CN

343434

12/01/2019
logo