+ 84 931911345
green@alpes.vn
Dự án

Han River Villa - Euro Village 1

Han River Villa - Euro Village 1
Han River Villa - Euro Village 1

 

 

 

THÔNG TIN DỰ ÁN
 • Địa điểm:
  Khu Euro Village, Đà Nẵng
 • Tổng diện tích sàn:
  600m2
 • Số tầng cao:
  3 tầng + 1 hầm
 • Tình trạng:
  Thiết kế trọn gói, dự kiến hoàn thành xd 2020
 • Hình ảnh:
  ALPES
 • Tag:

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Chốn An Nhiên
Đà Nẵng, Việt Nam
The Concrete House 01
Đà Nẵng, Việt Nam
Garden House
Đà Nẵng, Việt Nam
S House
Đà Nẵng, Việt Nam
Trees in House
Đà Nẵng, Việt Nam
Nhà Chong Chóng - FPT
Đà Nẵng, Việt Nam