+ 84 931911345
green@alpes.vn

Dự án

Nhà ăn Công nhân
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thủ Thiêm Green Jewel Apartment 35 tầng
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
DESINO Eco Manufactory Office
TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Nhà ăn Công nhân

Địa điểm: Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh

Quy mô: 3 tầng, GFA 6000 m2

Tình trạng: Thiết kế trọn gói

Hình ảnh: ALPES

Thủ Thiêm Green Jewel Apartment 35 tầng

Địa điểm: Quận 2, TP. HCM

Quy mô: 30.000 m2

Tình trạng: Tham gia thiết kế ý tưởng

Hình ảnh: ALPES

DESINO Eco Manufactory Office

Địa điểm: Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Quy mô: 621 m2

Tình trạng: Hoàn thành 02/2016

Hình ảnh: Hiroyuki Oki