Lê Hồ Tuyết Minh
Trưởng phòng hành chính nhân sự
Lê Hồ Tuyết Minh