Nguyễn Hoàng Huân
Trưởng nhóm Thiết kế
Nguyễn Hoàng Huân