+ 84 931911345
green@alpes.vn
Dự án

Trường Học Quốc tế

Trường Học Quốc tế
Trường Học Quốc tế
THÔNG TIN DỰ ÁN
 • Địa điểm:
  Hùng Thắng, Quảng Ninh
 • Tổng diện tích sàn:
  4.500 m2
 • Số tầng cao:
  5 tầng + 1 hầm
 • Tình trạng:
  Thiết kế ý tưởng
 • Hình ảnh:
  ALPES
 • Tag:

CÁC DỰ ÁN KHÁC

Trung tâm giáo dục AEC Green Pearl
Đà Nẵng, Việt Nam