logo-12-17

Apartment Service – Đà Nẵng

Địa điểm:                     Ngô Quyền – Đà Nẵng

Số tầng:                       10 tầng

Tổng diện tích sàn:    1.000 m2

Hoàn thành:                12/2018

Hình ảnh:                     ALPES Green Design & Build

APARTMENT-SERVICE

APARTMENT-SERVICE-3

APARTMENT-SERVICE-2

APARTMENT-SERVICE-4

logo