+ 84 931911345
green@alpes.vn
staff
Sáng lập viên – C.E.O - Kiến Trúc Sư Trưởng Văn phòng Thiết Kế
Giám đốc dự án - Quản lý kỹ thuật
Gíam đốc Thiết kế Nội thất
Gíam đốc Quan hệ Quốc Tế - Quản lý thiết kế cảnh quan
Trưởng nhóm Thiết kế
Trưởng nhóm Thiết kế
Trưởng nhóm Thiết kế
Trưởng phòng hành chính nhân sự
Bộ phận tư vấn tài chính
Chuyên viên Marketing
Nhân viên
 • Nguyễn Vũ Nhật
 • Tống Văn Huy
 • Trần Đình Sơn
 • Võ Thị Kiều Oanh
 • Nguyễn Văn Uý
 • Đoàn Thị Thanh Mai
 • Tôn Nữ Hồng Phúc
 • Phạm Thị Lừng
 • Lê Văn Hoàng Long
 • Phan Hoàng Trung
 • Nguyễn Thị Phú
 • Tô Ngọc Quốc
 • Đặng Văn Lên
Cộng tác viên
 • Lê Văn Tín
 • Chu Đức Minh
 • Nguyễn Thanh Thành Tài
 • Nguyễn Quốc Thanh Lam
 • Lê Thị Thanh Hiền
 • Nguyễn Thái Quỳnh Chi
 • Phạm Vũ Thị Mỹ Hạnh
 • Nguyễn Xuân Sang
 • Nguyễn Thanh Hồng
 • Trần Như Anh
 • Lê Quang Long
 • Maily (Germany)
 • Tejal (India)
 • Monile (India)
 • Samkit (India)
 • Ruchi (India)
 • Susmita (India)
 • Varsha (India)
 • Lê Thị Ái Hoa
 • Lara (Spain)
 • Nguyễn Hoàng Thiên Hương
 • Lê Văn Pháp
 • Benjamin Hennard (France)
 • Nguyễn Đình Nhật