+ 84 931911345
green@alpes.vn
CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
STT Việc làm Số lượng Địa điểm làm việc Ngày hết hạn Xem chi tiết
1 Ho Khue Architects Tuyển Dụng Thực Tập Sinh 5 Đà Nẵng 30/06/2022
2 HO KHUE ARCHITECTS TÌM KIẾM KIẾN TRÚC SƯ 3 Đà Nẵng 31/03/2022
3 VĂN PHÒNG THIẾT KẾ HO KHUE ARCHITECTS TÌM KIẾM ỨNG VIÊN TIỀM NĂNG 5 Đà Nẵng 30/04/2021
4 Thực tập sinh Kiến Trúc 04 Đà Nẵng 12/04/2021
ĐÃI NGỘ - PHÚC LỢI
ĐÃI NGỘ - PHÚC LỢI
Tương xứng với kết quả công việc, đóng góp cho công ty, cạnh tranh theo thị trường, khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc, công bằng

ALPES rất quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên (CBNV) với phương châm cho CBNV có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”. Chính sách này được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí: tương xứng với kết quả công việc, đóng góp cho công ty; cạnh tranh theo thị trường; khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc; công bằng.

Hệ thống đãi ngộ được phân thành 4 loại gồm:

- Lương: Lương sản xuất kinh doanh (12 tháng) và Tết âm lịch;

- Phụ cấp: đi lại, cước điện thoại di động, kiêm nhiệm,... (đối với cấp quản lý)

- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và theo thành quả thực hiện dự án/công việc;

- Phúc lợi xã hội: bảo hiểm xã hội/y tế/thất nghiệp, khám sức khỏe/bảo hiểm, đào tạo, chế độ du lịch nghỉ mát, ...

ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN
ĐÀO TẠO & PHÁT TRIỂN
Chúng tôi luôn tạo môi trường làm việc thuận lợi để mỗi cán bộ nhân viên công ty được phát huy tối đa năng lực, sáng tạo và sự gắn bó với công ty

ALPES rất quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên (CBNV) với phương châm cho CBNV có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”. Chính sách này được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí: tương xứng với kết quả công việc, đóng góp cho công ty; cạnh tranh theo thị trường; khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc; công bằng.

Hệ thống đãi ngộ được phân thành 4 loại gồm:

- Lương: Lương sản xuất kinh doanh (12 tháng) và Tết âm lịch;

- Phụ cấp: đi lại, cước điện thoại di động, kiêm nhiệm,... (đối với cấp quản lý)

- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và theo thành quả thực hiện dự án/công việc;

- Phúc lợi xã hội: bảo hiểm xã hội/y tế/thất nghiệp, khám sức khỏe/bảo hiểm, đào tạo, chế độ du lịch nghỉ mát, ...

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG
CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG
Xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghề nghiệp, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình khách hàng

ALPES rất quan tâm đến đời sống của cán bộ nhân viên (CBNV) với phương châm cho CBNV có một cuộc sống “đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần”. Chính sách này được xây dựng căn cứ trên các tiêu chí: tương xứng với kết quả công việc, đóng góp cho công ty; cạnh tranh theo thị trường; khuyến khích tăng kết quả và chất lượng công việc; công bằng.

Hệ thống đãi ngộ được phân thành 4 loại gồm:

- Lương: Lương sản xuất kinh doanh (12 tháng) và Tết âm lịch;

- Phụ cấp: đi lại, cước điện thoại di động, kiêm nhiệm,... (đối với cấp quản lý)

- Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và theo thành quả thực hiện dự án/công việc;

- Phúc lợi xã hội: bảo hiểm xã hội/y tế/thất nghiệp, khám sức khỏe/bảo hiểm, đào tạo, chế độ du lịch nghỉ mát, ...