logo-12-17

Babylon Garden Hotel 2 – Đà Nẵng

Chủ đầu tư: Chị Thảo

Địa điểm: 30/2 Hà Bổng – Đà Nẵng

Số tầng: 4 tầng

Diện tich sàn: 500 m2

Diện tích đất: 120 m2

Hoàn thành: 

Hình ảnh: ALPES Green Design & Build

Exterior View (1) (FILEminimizer)

Exterior View (2) (FILEminimizer)

Interior View (2) (FILEminimizer)

Interior View (1) (FILEminimizer)

Exterior View (3) (FILEminimizer)

logo