logo-18-11

Địa điểm: Đà Nẵng

Chủ nhà: Phạm Bá Ánh

Tổng diện tích sàn : 240 m2

Tình trạng: Đã Hoàn Thành

1

2

3

4

5

6

logo