logo-12-17

KHÁCH SẠN SKYTREES

Địa điểm: Hà Bổng, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 4.000m2

Số tầng cao: 11 tầng + 1 tầng hầm

Khởi công: tháng 08/2016

Hoàn thành: 05/2017

Thành tích: 

- Được chọn phát sóng chương trình Nét Xanh Trong Kiến Trúc – VTV3 : http://www.youtube.com/khach-san-xanh-trong-do-thi-Skytree(Soho)

skytree-1

skytree-2

skytree-3

skytree-4

skytree-5

skytree-6

skytree-7

skytree-8

logo