logo-12-17

KHÁCH SẠN SKYTREES

Địa điểm: Hà Bổng, Đà Nẵng

Tổng diện tích sàn: 4.000m2

Số tầng cao: 11 tầng + 1 tầng hầm

Khởi công: tháng 08/2016

Hoàn thành: 05/2017

trees-in-house-1

trees-in-house

thiet-ke-xay-dung-khong-gian-xanh

thiet-ke-xay-dung-khong-gian-xanh

thiet-ke-xay-dung-khong-gian-xanh

thiet-ke-xay-dung-khong-gian-xanh

thiet-ke-xanh

thiet-ke-xay-dung-khong-gian-xanh

thiet-ke-xay-dung-xanh

thiet-ke-xay-dung-xanh

thiet-ke-xay-dung-xanh

logo