logo-12-17

Công viên thể thao SKATE PARK

Địa điểm: Đà Nẵng

Khách hàng: Anh Hiếu

Diện tích : 2500 M2

Thiết kế ý tưởng: ALPES Green Design & Build

Tình trạng: Thiết kế ý tưởng

SKATE PARK

SKATE PARK

b-SKATE PARK

SKATE PARK

D-SKATE PARK

SKATE PARK

e-SKATE PARK

SKATE PARK

F-SKATE PARK

SKATE PARK

logo