logo-12-17

Giám đốc YKKAP và giám đốc Alpes làm việc với sở Ngoại Vụ đầu tư Nhật Bản tại Đà Nẵng

Ngày 17/5/2017 Mr Kawamata Tadayuki giám đốc văn phòng YKKAP tại Việt Nam và đại lý phân phối  chính thức tại Đà Nẵng Alpes Quality Window đã có cuộc gặp gỡ và làm việc với giám đốc sở ngoại vụ đầu tư Nhật Bản tại Đà Nẵng.

Cùng với sự phát triển của Thành phố Đà Nẵng, các hoạt động đối ngoại, xúc tiến thương mại, đầu tư tại Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh mẽ. Công ty Nhôm Kính YKKAP số 1 tại Nhật Bản, đã có thương hiệu trên 71 quốc gia, và đang dần hình thành thương hiệu tại thị trường Việt Nam những năm gần đây. Gíam đốc YKKAP và Alpes Quality Window làm việc và trao đổi với Sở Ngoại Vụ – Phòng Đầu Tư Nhật Bản để tạo điều kiện cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng và các cơ hội về nhà đầu tư Nhật Bản tại Đà Nẵng  trong tương lai.

ykkap-alpes1

alpes-ykkap

17/06/2017
logo