logo-12-17

B HOUSE

Client: Ông Nguyễn Sớt – Bà Hồ Thị Bê

Location: P Thọ quang, Q. sơn Trà, Đà Nẵng

Floors: 3 tầng

GFA: 343 m2

Area: 447 m2

Project Year: 10/2018

Image: ALPES Green Design & Build

Tong the (1)

Chinh dien(1)

Gieng troi

Gieng troi (2)

logo