+ 84 931911345
green@alpes.vn
staff
Founder - CEO – Architect in Chief
Technical Director - Project Manager
Interior Director
International Relation Director - Landscape Design Manager
Lead Architect
Lead Architect
Lead Architect
Head of Human Resources
Financial Consultant
MarCom Executive
Employees
 • Nguyễn Vũ Nhật
 • Tống Văn Huy
 • Trần Đình Sơn
 • Võ Thị Kiều Oanh
 • Nguyễn Văn Uý
 • Đoàn Thị Thanh Mai
 • Tôn Nữ Hồng Phúc
 • Phạm Thị Lừng
 • Lê Văn Hoàng Long
 • Phan Hoàng Trung
 • Nguyễn Thị Phú
 • Tô Ngọc Quốc
 • Đặng Văn Lên
Associates
 • Lê Văn Tín
 • Chu Đức Minh
 • Nguyễn Thanh Thành Tài
 • Nguyễn Quốc Thanh Lam
 • Lê Thị Thanh Hiền
 • Nguyễn Thái Quỳnh Chi
 • Phan Thanh Nam
 • Phạm Vũ Thị Mỹ Hạnh
 • Nguyễn Xuân Sang
 • Nguyễn Thanh Phong
 • Nguyễn Thanh Hồng
 • Trần Như Anh
 • Lê Quang Long
 • Maily (Germany)
 • Tejal (India)
 • Monile (India)
 • Samkit (India)
 • Ruchi (India)
 • Susmita (India)
 • Varsha
 • Lê Thị Ái Hoa
 • Lara (Spain)
 • Nguyễn Hoàng Thiên Hương
 • Nguyễn Minh Dương
 • Lê Văn Pháp
 • Benjamin Hennard (France)
 • Nguyễn Đình Nhật