logo-12-17

18 Bang Lang 5 / Euro Village – Da Nang

Location: 18 Bang Lang 5, Euro Village 

Client: Mr Le Thanh Chat.

Design & build : ALPES Green Design & Build

GFA: 210m2

Project year:  Finish

IMG20150906113327

18 Bằng Lăng 5 / Euro Village – Đà Nẵng

IMG20151016114655

18 Bằng Lăng 5 / Euro Village – Đà Nẵng

_MG_9846

18 Bằng Lăng 5 / Euro Village – Đà Nẵng

_MG_8121 (FILEminimizer)

18 Bằng Lăng 5 / Euro Village – Đà Nẵng

_MG_9866

18 Bằng Lăng 5 / Euro Village – Đà Nẵng

_MG_9860

18 Bằng Lăng 5 / Euro Village – Đà Nẵng

IMG20151004083525

18 Bằng Lăng 5 / Euro Village – Đà Nẵng

_MG_9884

Bể cá trước nhà

_MG_9887

18 Bằng Lăng 5 / Euro Village – Đà Nẵng

_MG_9898

18 Bằng Lăng 5 / Euro Village – Đà Nẵng

_MG_9912

18 Bằng Lăng 5 / Euro Village – Đà Nẵng

vuon-tren-mai

Vườn trên mái

logo