logo-12-17

English Learning Center 

Location: Da Nang

Floors: 8  floor + 1 Basement

GFA: 2780 m2

Area: 312 m2

Project year:

ACADEMY AEC CENTER – “KNOWLEDGE TREES”
Trung tâm giáo dục Anh Ngữ ACADEMY AEC toạ lạc tại trung tâm thành phố Đà Nẵng. Xuất phát từ chức năng giáo dục, ALPES đã thiết kế công trình lấy ý tưởng từ “Knowledge Trees” để định hướng giải pháp về không gian và ngôn ngữ kiến trúc.
Điểm nổi bật của dự án, với chiến lược thiết kế bền vững nhằm mục đích tối đa hoá sử dụng năng lượng từ tự nhiên và mang lại sự thoải mái, cảm xúc cho học sinh sử dụng bên trong công trình. ALPES đã kết hợp với các chuyên gia về năng lượng lập mô hình mô phỏng tính toán năng lượng và thoát hiểm cho công trình để đạt hiệu quả khi đưa vào vận hành.
Hy vọng với hướng đi bền vững, ACADEMY AEC là công trình Xanh biểu mẫu của Đà Nẵng về giáo dục và là một không gian năng động của giới trẻ yêu ngoại ngữ.

REV-facade - op 2 (1)

rev-facade - op 2 (2)

rev-facade - op 2 (3)

aec 1

aec

logo