logo-18-11

Garden House – Da Nang

Location: 678 Dien Bien Phu, Thanh Khe, Da Nang

Client: Dinh Ngoc Anh

GFA: 600 m2

Project year: 01/2017

Achievement:

- Được đăng tải trên tạp chí kiến trúc Châu Á BCI Asia  ”Architecture @16″

- Được phát sóng chương trình VTV3 – Không gian Xanh 2016: https://www.youtube.com/ho-khue-alpes

- Được đăng tải trên báo mạng kiến trúc hàng đầu của Mỹ Archdaily: http://www.archdaily.com/garden-house-ho-khue-architects

Garden House

Garden House – Đà Nẵng

Garden House5

Garden House – Đà Nẵng

Garden House6

Garden House – Đà Nẵng

Garden House1

Garden House – Đà Nẵng

Garden House2

Garden House – Đà Nẵng

Garden House3

Garden House – Đà Nẵng

Garden House8

Garden House – Đà Nẵng

Garden House4

Garden House – Đà Nẵng

Garden House7

Garden House – Đà Nẵng

Garden House9

Garden House – Đà Nẵng

logo