logo-12-17

QUEEN BEE SPA

Location:   Trần Quốc Toản – Đà Nẵng

Floors : 3 tầng + 1 hầm

GFA: 2.000 m2

Project year: 12/2018

Image: ALPES Green Design & Build

Hình ảnh: ALPES Green Design & Build

Bee Queen Spa -  Ho Khue(7)

Bee Queen Spa -  Ho Khue(6)

Bee Queen Spa -  Ho Khue(1)

Bee Queen Spa -  Ho Khue(2)

Bee Queen Spa -  Ho Khue(3)

logo